טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
234.5148
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 2.00.000 היטל מבני ציבור - פיקדון מ"ר 156.00 156.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 2.00.120 היטל מבני ציבור מ"ר 156.00 184.50
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 2.00.121 היטל מבני ציבור מ"ר 156.00 156.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.010 פתיחת תיק יח' 15.00 15.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 304.45 304.45
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג מ"ר 32.88 32.88
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.101 ממ"ד מ"ר 32.88 32.88
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.150 עבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה אגרה מ"ר 304.45 304.45
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.13 1.13
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות עד 100 מ"ר מ"ר 1.13 1.13
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.220 חממות מעל 100 מ"ר מ"ר 0.56 0.56
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.22 1.22
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.65 3.65
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 3.08 3.08
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.22 1.22
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.22 1.22
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 3.00.100 מתקנים פוטו-וולטאיים עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.19 1.19
אגרות בניה אגרות בניה 3.00.101 מתקנים פוטו-וולטאיים מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10